Smart-Packaging-Solutions-Nederland-Rob-Tiemessen-4

Smart learning

Opleidingen in de papierindustrie

Wij zijn ervan overtuigd dat de echte kennis op de werkvloer zit. Een investering in onze medewerkers is een investering in Smart Packaging Solutions. Maak kennis met ons eigen opleidingsprogramma Smart Learning voor Operators.

Smart Learning opleidingstraject

Smart Learning is erop gericht de kennis en kunde van onze startende en ervaren Operators te vergroten en verhogen. Met Smart Learning leggen we de praktische en theoretische basis van dit uitdagende vak en breiden we de kennis en vaardigheden uit. Voor een bredere inzetbaarheid én ter bevordering van doorgroeimogelijkheden. Smart Learning legt het fundament voor de toekomst van ons bedrijf en jouw carrière.

Smart Learning

Opleiding A: Operators

We vinden het belangrijk dat de basiskennis en -vaardigheden voor iedereen hetzelfde zijn binnen onze organisatie. Opleiding A is een verplichte, interne opleiding voor startende Operators waarin die basis wordt gelegd. Tijdens de opleiding ontwikkel je een brede blik op de organisatie, papierindustrie en het productieproces. De opleiding is bovendien onderverdeeld in een theoretisch en praktisch deel. In het praktische deel maak jij, als toekomstige Operator, kennis met één machinegroep: het drukken, stansen of vouwlijmen. De praktijkbegeleider deelt de ins en outs van de machine. De opgedane kennis wordt getest aan de hand van praktijkopdrachten. In het theoretische deel is er aandacht voor de nadere machinegroepen en vakken als natuurkunde en techniek. Opleiding A wordt afgesloten met een eindgesprek met de docent en teamleider. Bij een succesvolle afronding ontvang je een intern certificaat dat als toegangsbewijs dient voor Opleiding B.

Opleiding B: De verbreding

De focus van Opleiding B, ook een verplichte en interne opleiding, ligt op de verbreding van de kennis en vaardigheden. Je maakt gedurende de opleiding kennis met een nieuwe machine uit dezelfde groep: het drukken, stansen of vouwlijmen. De praktische en theoretische opdrachten kennen een hogere moeilijkheidsgraad dan bij Opleiding A. Opleiding B wordt, evenals Opleiding A, afgesloten met een eindgesprek met de docent en teamleider en resulteert bij succes in een intern certificaat.

Opleidingen C en D: MBO Mechanisch Operator

De opleidingen C en D zijn toegankelijk als je verdere stappen wilt zetten in de eigen ontwikkeling. We bieden hiervoor twee landelijke erkende mbo-opleidingen aan. Opleiding C, of MBO 2 Mechanisch Operator, is gericht op het eigen maken van een nieuwe machinegroep. Vervolgopleiding D, ook bekend als MBO 3 Mechanisch Operator B, leid je op tot een allround Operator met doorgroeimogelijkheden naar een leidinggevende functie. Beide opleidingen worden aangeboden in samenwerking met het ROC Deventer en worden, bij een succesvolle afronding, beloond met een landelijk erkend diploma.

Inwerktraject

Naast de opleidingstrajecten binnen onze productie, word je ook op andere afdelingen goed begeleid. We zorgen voor een passend inwerktraject van gemiddeld twee weken, waarin je kennis maakt met diverse collega’s en onder begeleiding meedraait in onze productie om het proces te leren kennen. Zo leer je stapsgewijs vertrouwd te raken met je nieuwe baan.

Ga jij voor een toekomst bij SMART?

Neem contact op met onze HR afdeling